...

OPCIONS

Aquesta obra té un doble objectiu: determinar el significat i abast del concepte de desenvolupament sostenible, en particular, la seva naturalesa i implicacions jurídiques, i analitzar alguns dels principis jurídics que ja existeixen en el Dret internacional que poden contribuir de manera més directa a aconseguir aquest objectiu.

Quin és el lloc de la Xina en l'actual tauler polític internacional? En aquesta obra es dóna resposta a aquesta qüestió, desitjant contribuir no només al foment del debat sinó també a la difusió del coneixement entre tots aquells lectors inquiets per saber més i entendre la complexa societat internacional en què ens movem.


A les pàgines que segueixen, diversos autors especialistes en la matèria analitzen les causes i les incògnites que planteja el gegant asiàtic. Els autors van tenir l'ocasió d'exposar les seves idees amb anterioritat com a ponents de la Jornada sobre la Xina que van organitzar el CEI International Affairs i l'Institut Confuci de Barcelona, amb la col·laboració de la Fundació la Caixa Palau Macaya i Casa Àsia, el 27 de març de 2014.

Aquesta obra analitza el procés de consolidació de l'autoritat de les Organitzacions Internacionals Intergovernamentals (OII) i, en especial, el procés de creació d'una de les seves fonts de poder, la legitimitat. En ella es defensa que aquestes institucions, a la majoria dels casos, manquen de mètodes d'aplicació coercitiva per a imposar la seva autoritat i depenen de la percepció externa sobre la seva tasca.

En aquest treball s'elabora i es proposa la noció de legitimitat social per a examinar i valorar el citat procés.

L'1 de gener de 1999 es va instaurar la unió monetària a la Unió Europea. La política monetària quedava en mans d'un òrgan de la Unió Europea, mentre que la resta de les polítiques econòmiques es trobaven només coordinades entre els estats membres.

Les institucions europees estan desenvolupant mecanismes per incidir i decidir l'orientació de les polítiques econòmiques estatals, especialment la d'aquells que formen part de l'euro, i els afectats per les dificultats financeres.

La present monografia té per objectiu l’estudi de la Comissió Europea, institució independent dels Estats membres de la Unió Europea que actua per l’interès general de la Unió. A través d’aquesta publicació, l’autora, Marta Ortega, analitza detalladament l’origen, l’evolució, les característiques generals de la Comissió, la seva composició i el seu funcionament.

La acción exterior y europea de la Generalitat de Catalunya desarrollo normativo e institucional pretén analitzar les possibles opcions normatives i organitzatives de les accions exteriors que realitza la Generalitat de Catalunya i de les seves relacions amb la Unió Europea en un moment en què el desenvolupament estatutari requereix ordenar i regular l’acció exterior i europea de la Generalitat.

La unión por el Mediterráneo: retos de la cooperación institucionalizada en la región. La Unió per el Mediterrani (UpM) és un fòrum en el que participen 27 Estats membres de la Unió Europea (UE) juntament amb altres 16 Estats del sud i de l'est del Mediterrani. Tots aquests estats participaven del procés de Barcelona, que des del 1995 volien fer un gir a les relaciones entre la UE i els seus veïns.

Hacia la regulación internacional de las empresas militares y de seguridad privadas. Els darrers anys ha augmentat amb gran intensitat la contractació d'ús legítim de la força de sectors privats amb empreses militars i de seguretat privades. S'ha de valorar si aquest tipus d'empreses constitueixen un greu atemptat als fonaments de l'Estat modern i als principis de l'Estat de Dret o si comporta riscos sobre la població civil.

Crisis: lecciones aprendidas... o no. Les crisis són una oportunitat per aprendre dels errors. L'objectiu d'aquest text és apuntar quines són les lliçons que s'han d'extreure dels fets que han succeït, del camí que ens hi ha dut, de la gestió de les dificultats i de la gestió del seu llegat.

La acción exterior de la Generalitat en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. En aquest estudi es vol abordar l’anàlisi de les disposicions que, en el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, s’ocupen de l’acció exterior de la Generalitat. 

L'estudi que es presenta s'ha Organitzat al voltant de tres Eixos principals. Els Tractats en què es fonamenta la Unió Europea, objecte de la primera part. La segona part se centra en l'anàlisi dels aspectes que, si escau, podrien portar a una formalització constitucional del Tractat. A la tercera part s'examina fins a quin punt les propostes que incorpora el nou Tractat sostenen una certa tendència intergovernamental.

El llibre analitza el problema de política econòmica i de política social a què s'enfronten les diferents economies obertes en l'actual context de globalització i integració econòmica i financera: "els trilemas" de la globalització.

Aquesta obra té per objecte central l'anàlisi dels mecanismes de flexibilitat des d'una perspectiva multidisciplinària, que té en compte no només el punt de vista jurídic i institucional, sinó també la dimensió política i econòmica d'aquests.

Recull les principals ponències i intervencions que es van exposar en el marc del Seminari dedicat a Centreamèrica organitzat pel CEI en col·laboració amb la Fundació La Caixa. El Seminari va comptar amb la presència de destacats especialistes, espanyols i centreamericans, que van contribuir amb les seves ponències i les seves intervencions en les diferents taules rodones a l'alt nivell assolit en el debat i en la reflexió.

El volum 3 de la col·lecció Tribuna Internacional recull les ponències i els discursos d'inauguració i clausura de la Conferència Internacional que sota aquest títol organitzar el CEI al Centre La Caixa de Barcelona els dies 10 i 11 de maig de 2001. En l'organització d'aquesta Conferència Internacional intervenir així mateix l'Oficina d'Informació i Premsa de l'OTAN i es va dur a terme amb la col·laboració dels ministeris espanyols d'Afers Exteriors i Defensa, els titulars, Josep Piqué i Federico Trillo respectivament, van participar també en el mateix.

L'obra analitza amb deteniment el procés d'elaboració, el contingut i l'abast jurídic de la Carta de Drets fonamentals de la Unió Europea, proclamada solemnement el setembre de 2000 a Niça, pel Parlament Europeu, la Comissió i el Consell de la Unió Europea.

Aquest estudi examina els principals aspectes jurídics que planteja la modificació del sistema monetari, resultants de la substitució de les divises nacionals per una nova moneda supranacional. En particular, s'analitzen les relacions entre la normativa comunitària i l'espanyola, les puntuals divergències s'hauran de resoldre a la llum dels principis d'efecte directe i primacia del dret comunitari.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Posa't en contacte amb el CEI si vols rebre més informació sobre els nostres programes de formació i esdeveniments

Contacte via WhatsApp    +34 93 205 45 16

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

FUNDACIÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (CEI)

Direcció del responsable

Av. Vallvidrera 25, CP 08017, Barcelona (Barcelona)

Finalitat

Les seves dades seran usades per poder atendre les seves sol·licituds i prestar-li els nostres serveis.

Publicitat

Solament li enviarem publicitat amb la seva autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.

Legitimació

Únicament tractarem les seves dades amb el seu consentiment previ, que podrà facilitar- nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.

Destinataris

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

Drets

Té dret a saber que informació tenim sobre vostè, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica en la informació addicional disponible a la nostra pàgina web.

Informació addicional

Més informació a l'apartat "LES SEVES DADES SEGURES" de la nostra pàgina web.

Dades de contacte DPO: dpo@audidatbarcelona.com