Avís Legal

Als efectes de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari de que el titular del web site és FUNDACIÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (endavant, CEI), amb domicili social a Barcelona, a l’Avinguda de Vallvidrera, 25, 080173, amb NIF núm. G65062556; i amb adreça electrònica info@ceibcn.com.

Ús i serveis del web site
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web site i dels serveis accessibles des d’aquest i a no utilitzar els serveis o informacions contingudes en el web site per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i en general a fer un ús conforme el present avís legal.

CEI podrà interrompre temporalment o definitiva, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquest, en qualsevol moment i sense previ avís.

Contingut
Aquest lloc web té com a finalitat facilitar el coneixement de les activitats i serveis que realitza CEI. El CEI es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web.

El CEI no assumirà cap responsabilitat sobre l’ús inadequat dels continguts del seu lloc web.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
El CEI és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d’aquesta web site. En qualsevol cas, el CEI disposa de la corresponent autorització per donar l’ús que consideri convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per ús privat, la posada a disposició del públic i en general de qualsevol altra forma d’explotació de tots o part dels continguts d’aquesta web site, així com el seu disseny. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats mitjançant l’autorització expressa del CEI i sempre que es faci referència explícita a la titularitat del CEI d’aquests drets de Propietat Intel·lectual.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment del CEI, qualsevol manipulació o alteració d’aquest web site. Conseqüentment, el CEI no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se d’aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

Limitació de la responsabilitat
El CEI no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través d’aquest. En conseqüència, el CEI i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en el cas de que existeixin interrupcions del servei, demores, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que s’escapen del control del CEI o els proveïdors, o provingui d’una actuació colosa o culposa de l’usuari o força major. Qualsevol opinió, mesura o actuació d’inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l’usuari, ho seran del seu compte i risc exclusiu.

El CEI no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització por part de l’usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.

Excepte que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, el CEI no intervé, participa, ni assumeix garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenlinks marcs publicitaris.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!