Portal de Qualitat

Missió

D’acord amb la naturalesa dels seus Patrons Fundadors (Universitat de Barcelona (UB), Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació i Fundació “la Caixa”) a la Fundació Centre d’Estudis Internacionals (CEI International Affairs) formem professionals capaços de treballar tant al sector públic nacional o internacional, com a l’empresa privada a través de l’excel·lència docent, amb una clara voluntat de servei públic i un compromís ferm amb la societat.

Visió

El CEI International Affairs es proposa ser reconegut com a centre d’excel·lència als àmbits de la diplomàcia en un sentit ampli i les relacions internacionals. L’objectiu és que aquesta visió es reflecteixi als nostres programes formatius, activitats de recerca i difusió de coneixement.

Política de qualitat

El CEI articula la seva política de qualitat per assegurar que compleix les expectatives del nostre alumnat i de les parts interessades, promovent accions per intentar assegurar-ne la màxima satisfacció. Per tant, la Direcció del CEI estableix, implementa i manté aquesta política de qualitat que: 

  1. Asseguri que el CEI disposa d’un model de gestió de qualitat eficaç i adequat a la missió i a les línies estratègiques que se’n deriven; 
  2. proporcioni un marc de referència per a l’establiment d’objectius; 
  3. asseguri que tot el personal que treballa al CEI coneix i compleix la política interna de qualitat i tota la normativa que se’n deriva; 
  4. mantingui uns estàndards d’exigència alts en tots els processos del CEI; 
  5. garanteixi la millora continuada de la qualitat; 
  6. administri els recursos del centre per aconseguir els objectius d’una manera eficient. 

La política i els compromisos que se’n deriven són revisats periòdicament i estan disponibles per a les parts interessades que ho requereixin. 

La Direcció, 11 de març de 2021. 

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!