Ana García Juanatey

Professora CEI i Coordinadora Executiva del Màster de formació permanent en sostenibilitat. Medi ambient, societat i economia