Antoni Vila Bertrán

Vicepresident 2n del Patronat de la Fundació CEI i Director General de la Fundació Bancària "La Caixa".