Carles Gasol

Director de desenvolupament de negoci i projectes d'Inèdit. Professor associat del DEQBA de la Universitat Autònoma de Barcelona.