Elisabet Camprubí Homs

Presidenta Comició Internacional de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació BCN