Elisenda Calvet

Professora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona.