Javier Parrondo Babarro

Diplomàtic (MAUC), Director general de Casa Àsia.