Joan Canals i Oliva

Membre Comissió Assessora Internacional de Foment del Treball Nacional