Joaquim Llimona Balcells

Director General de la Fundació CEI