Luis Jimena Quesada

Catedràtic de Dret Constitucional (Universitat de València).