Mª Pilar Delgado

Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Barcelona.