Marta Galceran Vercher

Investigadora principal al CIDOB. Professora associada de Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra.