Pere Vilanova

Catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona.