Xavier Carbonell

Director de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.