...OPCIONS

El màster es divideix en dues parts: la formació acadèmica i la formació mitjançant pràctiques professionals.

El Màster es compon de 60 crèdits ECTS:

Formació acadèmica: 36 crèdits ECTS.

Treball de fi de Màster: 6 crèdits ECTS.

Pràctiques professionals: 18 crèdits ECTS.

 

Formació Acadèmica (36 ECTS)

(durada de 7-8 mesos)

 

4 Mòduls Comuns Obligatoris

Ordre Jurídic i Institucional Internacional (6 ECTS)

 • L'ordenament jurídic de la comunitat internacional (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

 • Dret internacional institucional. La funció pública internacional (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

Política i Economia Internacionals (6 ECTS)

 • La governança política de la globalització (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

 • La governança econòmica de la globalització (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

Diplomàcia i Pau (6 ECTS)

 • Dret diplomàtic i consular. Paradiplomàcia (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

 • Institucions per al manteniment de la pau i la seguretat (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

Skills (6 ECTS)

 • Skills I (3 ECTS) i Skills II (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

 

Especialitats

(A cada especialitat cal cursar un total de 2 mòduls de 6 ECTS cadascun)

 

Especialitat en Seguretat Humana (Drets Humans i Cooperació al Desenvolupament)

Protecció internacional de l'individu (6 ECTS)

 • Institucions per a la protecció internacional dels drets humans (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

 • Dret internacional humanitari. Dret internacional penal (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

Cooperació i desenvolupament sostenible (6 ECTS)

 • Cooperació al desenvolupament (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

 • Desenvolupament sostenible i protecció del medi ambient (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

Especialitat en Relacions Econòmiques Europees i Internacionals

La Unió Europea com a actor internacional (6 ECTS)

 • Institucions i presa de decisions a la Unió Europea. La funció pública europea (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

 • Relacions exteriors i política exterior de la Unió Europea (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

Comerç Internacional i Europeu (6 ECTS)

 • Dret internacional del comerç i les inversions estrangeres (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

 • Mercat interior i competència a la Unió Europea (3 ECTS)

Consulta el pla docent pel curs 2022-2023.

 

 

Treball de Fi de Màster (6 ECTS)

L'elecció del tema del TFM serà duta a terme per cada estudiant, amb l'assessorament de la coordinació del Màster, tenint en compte que tingui relació amb l'especialitat que l'estudiant estigui cursant, les pràctiques que vulgui realitzar i la carrera professional que vulgui emprendre. Se li assignarà un tutor/a que us guiarà en la vostra investigació i redacció. Per ser avaluat, el TFM haurà de ser defensat públicament davant d'un tribunal d'avaluació.

 

 

Pràctiques professionals obligatòries (18 ECTS)

Les pràctiques tenen una durada de 450 hores (18 ECTS), a desenvolupar en un període de 3 a 6 mesos. Aquestes són curriculars, cosa que significa que l'estudiant ha de fer-les per obtenir el títol de Màster. El CEI International Affairs assisteix, facilita i promou la realització de les pràctiques obligatòries a institucions de l'àmbit internacional, després d'un procés de selecció per la persona gestora de les pràctiques del Màster i sempre sotmès a l'acceptació final per part de la institució de destinació. En cas de no superar aquest procés, la coordinació del Màster podrà reemplaçar la realització de les pràctiques per un treball de recerca tutoritzat per obtenir els 18 crèdits exigits, seguint les indicacions proveïdes per l'equip docent del CEI International Affairs. En cas de no superar la part acadèmica, no hi ha possibilitat d'optar a les pràctiques ni al treball de recerca esmentat.

 

 

 

Complements formatius (6 ECTS)

 

A la prova d'admissió la coordinació del Màster valorarà quins estudiants han de cursar els 6 ECTS de complements formatius obligatoris, que es realitzaran les setmanes prèvies a l'inici del curs:

 • Introducció al dret internacional públic i les organitzacions internacionals.
 • Introducció a les relacions internacionals i política internacional.
 • Introducció a la economia i al comerç internacional.

Aquests crèdits s'impartiran a través de dos cursos intensius presencials a les aules del CEI International Affairs.

 

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Posa't en contacte amb el CEI si vols rebre més informació sobre els nostres programes de formació i esdeveniments

Contacte via WhatsApp    +34 93 205 45 16

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

FUNDACIÓN PRIVADA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (CEI)

Direcció del responsable

Av. Vallvidrera 25, CP 08017, Barcelona (Barcelona)

Finalitat

Les seves dades seran usades per poder atendre les seves sol·licituds i prestar-li els nostres serveis.

Publicitat

Solament li enviarem publicitat amb la seva autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.

Legitimació

Únicament tractarem les seves dades amb el seu consentiment previ, que podrà facilitar- nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.

Destinataris

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

Drets

Té dret a saber que informació tenim sobre vostè, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica en la informació addicional disponible a la nostra pàgina web.

Informació addicional

Més informació a l'apartat "LES SEVES DADES SEGURES" de la nostra pàgina web.

Dades de contacte DPO: dpo@audidatbarcelona.com