Indicadors de Qualitat

Preinscripció i matrícula

Indicadors de la matrícula

Places ofertes vs estudiants matriculats

No Data Found

Indicadors de captació

Candidats captats vs estudiants matriculats

No Data Found

Indicadors de la mitjana d'edat d'estudiants

No Data Found

Indicadors del sexe dels estudiants

No Data Found

Indicadors dels crèdits matriculats per estudiants

No Data Found

Indicadors relatius a l'origen d'estudiants

No Data Found

Indicadors sobre l'adequació del perfil d'ingrés d'estudiants que accedeixen respecte al definit extrets de l'enquesta de satisfacció dels docents de màster

No Data Found

Indicadors d'estudiants que no passen les proves d'admissió respecte dels inscrits

No Data Found

Percentatge d'estudiants que fan complements de formació respecte dels quals no els fan

No Data Found

Percentatge d'estudiants que abandonen el curs durant el procés d'admissió

No Data Found

Indicadors d'estudiants que es matriculen per primera vegada i els que repeteixen

No Data Found

Núm. ALUMNES MATRICULATS MUDOI 20-21 Núm. ALUMNES MATRICULATS MUDOI 21-22
33Primera matrícula 29Primera matrícula
7Convaliden 1Convaliden
0Repeteixen 1Repeteixen (es la mateixa persona que convalida)
     
Núm. ALUMNES MATRICULATS MDS 20-21 Núm. ALUMNES MATRICULATS MDS 21-22
12 Primera matrícula 16 Primera matrícula
0Repeteixen 0Repeteixen
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!