Centre adscrit

Màster Universitari en Diplomàcia
i Organitzacions Internacionals

El màster disposa de 40 places per al curs 2023-2024

 • Alumnat amb un perfil que posseeixi llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura.
 • Perfils amb vocació internacional i coneixements bàsics sobre temes internacionals.
 • Nivell alt d’anglès i espanyol (parlat i escrit).

El perfil d’ingrés específic al màster és de les titulacions de Dret, Economia i Empresa, Relacions Internacionals, Ciències Polítiques i de l’Administració.

Per a l’alumnat que procedeixi d’altres titulacions, el Màster ofereix complements formatius obligatoris que es realitzaran durant les setmanes anteriors a l’inici del curs.

Preinscripció i matrícula

Període de preinscripció: des de l’1 novembre de 2022 al 15 de juny de 2023.
Des de l’1 de novembre al 15 de juny de 2023 s’envia la documentació següent per sol·licitar l’admissió.
S’haurà d’adjuntar la següent documentació emplenant el formulari de preinscripció:

 • Document d’identitat (DNI/NIE/ Passaport).
 • Fotocòpia compulsada del títol que acrediti la titulació universitària requerida per a l’accés o fotocòpia compulsada del certificat substitutori corresponent o amb el CSV (codi segur de verificació).
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic o amb el CSV (codi segur de verificació)
 • Curriculum vitae.
 • Carta de motivació.
 • Dues cartes de recomanació (acadèmica o laboral, en anglès o espanyol).
 • Justificant de pagament de 130 euros per a poder efectuar les proves d’admissió:

Compte corrent de “CaixaBank” (IBAN): ES92 2100 0832 6002 0058 8890*
(Ordenant de l’ingrés: cognom de l’alumne-MUDOI. Exemple: Castre-MUDOI)
*Aquest import no és reemborsable, tampoc en el cas de desistir de la sol·licitud, ni en el cas de no ser admès al Màster.

IMPORTANT: L’alumnat que ha estudiat en una universitat estrangera ha de legalitzar els documents. Per a més informació es pot consultar el següent enllaç: Universitat de Barcelona (ub.edu)

Una vegada realitzada la preinscripció se’t convocarà a la prova d’admissió detallada en el següent punt.

3 dates d’admissió: 7 de març, 16 de maig i 27 de juny de 2023.

La prova d’admissió és en línia i consisteix en les següents parts:

 1. Realització d’un assaig individual sobre les temàtiques en les quals se centra el màster (Dret Internacional i Relacions Internacionals).
 2. Entrevista en anglès amb el Coordinador honorari del Màster, en format telemàtic.
 3. Entrevista en castellà amb el Coordinador del Màster, en format telemàtic.

En un termini màxim d’una setmana rebràs una notificació amb els resultats.
En aquest moment s’efectuen els pagaments segons informats en la notificació de l’admissió al Màster.

Durant el mes de setembre l’alumnat admès rebrà un correu amb les instruccions sobre els tràmits necessaris per a fer efectiva la seva matrícula el 21 de setembre de 2023.

IMPORTANT Els alumnes que han estudiat en universitat estrangera han de legalitzar la documentació.

Més informació.

La matrícula es farà efectiva el 21 de setembre de 2023. L’alumnat rebrà instruccions de com formalitzar-la.

Serveis associats a la matrícula.

El carnet de la UB, a més d’identificar-te com a membre de la comunitat universitària, incorpora múltiples funcions i et facilita l’accés a diversos serveis i avantatges.

Accés a la biblioteca CRAI de la UB.

Descarrega't el díptic on trobaràs tota la informació!

Siempre activas

Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a proporcionar una mejor experiencia de usuario para los visitantes.

No hay cookies para mostrar.

Siempre activas

Las cookies publicitarias se utilizan para entregar a los visitantes anuncios personalizados basados ​​en las páginas que visitaron antes y analizar la efectividad de la campaña publicitaria.

No hay cookies para mostrar.