Centre adscrit

Màster de formació permanent en sostenibilitat. Medi ambient, societat i economia

  • Reconeix la interdependència mútua entre els objectius socials, ambientals i econòmics de l’agenda dels ODS, així com la necessitat d’equilibrar-los i ponderar-los.

  • Entén la necessitat d’aliances i el paper que exerceixen els diferents actors involucrats en l’Agenda 2030.

  • Adquireix les habilitats pràctiques necessàries per aconseguir la transició cap a la sostenibilitat, incloent-hi el pensament sistèmic i interdisciplinari i les eines de mesurament i avaluació de polítiques públiques.

Descarrega't el díptic on trobaràs tota la informació!