Centre adscrit

Màster de formació permanent en sostenibilitat. Medi ambient, societat i economia

El màster disposa de 30 places per al curs 2023-2024

 • Alumnat amb perfils que posseeixen llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura.
 • Amb especial interès per la sostenibilitat.
 • Amb disponibilitat per a assistir a les classes presencials, ja que és un programa presencial.
 • També s’admet alumnat sense titulació, valorant la seva experiència laboral, el qual rebrà un diploma superior universitari d’extensió acadèmica.

Preinscripció i matrícula

Des de l’1 de novembre al 15 de juny de 2023 s’envia la documentació següent per a sol·licitar l’admissió.

S’haurà d’adjuntar la següent documentació emplenant el formulari de preinscripció:

 • Document d’identitat (DNI/NIE/ Passaport).
 • Fotocòpia compulsada del títol que acrediti la titulació universitària requerida per a l’accés o fotocòpia compulsada del certificat substitutori corresponent o amb el *CSV (codi segur de verificació).
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic o amb el *CSV (codi segur de verificació).
 • Curriculum vitae.
 • Carta de motivació.
 • Justificant de pagament de 130 euros per a poder efectuar les proves d’admissió.
 • Compte corrent de “CaixaBank” (IBAN):ES55 2100 1310 6202 0019 0556*

(Ordenant de l’ingrés: cognom de l’alumne-MD. Exemple: Castre-MD)

*Aquest import no és reemborsable, tampoc en el cas de desistir de la sol·licitud, ni en el cas de no ser admès al Màster.

IMPORTANT: L’alumnat que ha estudiat en una universitat estrangera ha de legalitzar els documents. Per a més informació es pot consultar el següent enllaç: Universitat de Barcelona (ub.edu).

Una vegada realitzada la preinscripció se’t convocarà a la prova d’admissió que consisteix en una entrevista amb la coordinació del màster.

Totes les persones que s’hagin presentat a la prova d’admissió rebran una notificació amb el resultat en el termini màxim d’una setmana. En aquest moment s’efectuen els pagaments segons informats en la notificació de l’admissió al Màster.

Durant el mes de setembre l’alumnat admès rebrà un correu amb les instruccions sobre els tràmits necessaris per a fer efectiva la seva matrícula el 21 de setembre de 2023.

IMPORTANT Els alumnes que han estudiat en universitat estrangera han de legalitzar la documentació.

Més informació.

La matrícula es farà efectiva el 21 de setembre de 2023. L’alumnat rebrà instruccions de com formalitzar-la.

Serveis associats a la matrícula

El carnet et permet l’accés a la consulta presencial dels recursos bibliogràfics de les 16 biblioteques del CRAI UB. També et permet demanar els recursos que necessitis a través del Servei de préstec interbibliotecari.

Descarrega't el díptic on trobaràs tota la informació!