Comissió de qualitat

En data d’11 de març del 2021 s’aprova la creació de la Comissió de Qualitat del CEI que inclou la Direcció Executiva com a responsable d’aquest procés i la Responsable de la Secretaria del centre adscrit com a suport, i s’envolta de la Comissió de Direcció per a l’assessorament.

La Comissió de Qualitat inclou, de manera esporàdica, una persona representant del personal docent i investigador (PDI), el/la delegada de la UB, i una persona representant de l’alumnat, a més de les persones que es considerin interessades.

Funcions:

 • Definir i revisar la política i objectius de qualitat,
 • definir i revisar l’efectivitat del sistema de qualitat,
 • revisar l’anàlisi de context, els riscos i les oportunitats i el compliment de les necessitats de les parts interessades,
 • definir i revisar la implantació i el nivell de documentació del sistema de qualitat,
 • definir i revisar les memòries de verificació, els informes de seguiment, les propostes de modificació i els informes interns d’acreditació de totes les formacions,
 • facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d’avaluació, certificació i acreditació en què es vegi implicat el centre,
 • preparar i programar les auditories internes i fer el seguiment del resultat de les auditories internes i externes,
 • facilitar i garantir la recollida i anàlisi de les dades i indicadors dels processos,
 • facilitar i garantir la gestió del coneixement i la transparència de la informació pública d’interès per a les diferents parts interessades de la comunitat universitària i la societat,
 • identificar necessitats de millora, necessitats de recursos i de formació,
 • gestionar les incidències que afectin el sistema de qualitat i identificar accions preventives.

Periodicitat de reunió: mínim una vegada al trimestre.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!